Verhuurder

Een sociale huisvestingsmaatschappij met toekomstvisie

Cnuz staat dus voor aangenaam, gezellig en warm.

Dat stralen we ook uit. Het is onze ambitie om een goede huisbaas te zijn met tevreden bewoners. Cnuz is ontstaan als een fusie van drie bestaande huisvestingsmaatschappijen.

Die fusie heeft in de eerste plaatst tot doel meer kwaliteit te bieden, meer aandacht te schenken aan sociaal beleid en meer middelen in te zetten voor de begeleiding van huurders en kandidaat-huurders.

We behandelen iedereen correct en met respect.

Beleidsverklaring

Cnuz is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om een kwalitatief sociaal woonaanbod te realiseren in haar regio. In overleg met haar klanten en stakeholders stemt Cnuz haar beleid af op hun behoeften, noden en nieuwe evoluties. Ze doet dit op een dynamische en transparante wijze.

Cnuz zoekt oplossingen en legt daarvoor alle creativiteit aan de dag, start samenwerkingsprojecten op, speelt in op opportuniteiten en voert daarin een open beleid.

Cnuz behandelt iedereen correct, stipt, begripvol en met respect.

Cnuz hecht veel belang aan betrokkenheid van haar medewerkers, investeert permanent in opleiding en streeft naar maximale medewerkerstevredenheid.

Correcte service in woonkwaliteit

Correcte
Binnen de wettelijke bepalingen waarbij niemand een voorkeursbehandeling kan krijgen ongeacht zijn situatie of de personen die hij kent.

Service
Correcte service op administratief, technisch en sociaal gebied. Mensen mogen rekenen op de medewerkers van Cnuz.

In
Een productaanbod met een correcte service inbegrepen.

Woonkwaliteit
De organisatie van Cnuz is er op gericht om niet enkel woningen maar vooral woonkwaliteit aan te bieden.