Corona

Wat zijn de gevolgen voor huurders?

Hier vind je de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen van huurders

Ik heb een woning toegewezen gekregen, gaat de inhuurname nog door?

Ja, dit gaat door zoals gepland.  Neem zeker contact met ons op als je vragen hebt.

Mijn opzegtermijn loopt af tijdens de verstrengde maatregelen, wat doe ik nu?

De medewerkers van de technische dienst plannen de uittredende plaatsbeschrijvingen in, zij nemen normaal gezien contact op met elke vertrekkende huurder.

Heb je nog vragen of  denk je dat je de woning niet tijdig leeg zal kunnen maken, neem dan contact met ons op.

Mijn inkomen veranderde door de coronacrisis, wat kan ik doen?

Jouw inkomen daalde door de coronacrisis. Dan kan je nu al een aanpassing van jouw huurprijs vragen. Jouw gezinsinkomen van de laatste maand moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.

Hoe vraag je de huurprijsvermindering?

Bezorg ons de nodige documenten.

  • Stuur ons een attest of bewijs, bijvoorbeeld van de RVA, jouw werkgever, de bank, uitbetalingsinstelling of mutualiteit, waaruit blijkt dat jouw inkomen daalde door de coronamaatregelen of door ziekteverlof door het coronavirus. Dit moet een attest of bewijs zijn van de laatste maand.
  • Bezorg ons ook de bewijzen van jouw inkomen waarop we jouw huidig inkomen kunnen berekenen.
  • Heb je nog een paar dagen gewerkt tijdens deze maand? Dan moet je ook jouw loonfiche van die maand bezorgen.
  • Zijn er nog andere personen in jouw gezin die een inkomen hadden tijdens deze maand? Bezorg ons dan ook de nodige bewijzen van dit inkomen (ziekte-uitkering, loonfiches, werkloosheidsuitkering, FOD,…).

Stuur ons alle documenten via de post of via e-mail.

Wat doen wij?
Wij controleren of jouw huidig inkomen meer dan 20% gedaald is. Zo ja, dan krijg je een huurprijsvermindering. Jouw nieuwe huurprijs sturen we je via de post of e-mail.

Heb je vragen of maak je je zorgen over het betalen van de huur?
Contacteer ons. Samen zoeken we naar een oplossing.

Wat met herstellingen?

Je moet als huurder nog steeds melden wanneer er iets hersteld moet worden.

Dringende herstellingen worden meteen ingepland.

Niet-dringende herstellingen worden genoteerd maar een concrete afspraak wordt later pas gemaakt.

Opgelet!

Dringende herstellingen die verdere schade aan de woning kunnen veroorzaken, MOETEN worden uitgevoerd (door de huurder zelf, Cnuz of een externe firma)
Het is dan belangrijk om de woning voldoende te verluchten, alle ramen open te zetten en voldoende fysieke afstand (min. 1,5m) te houden.