Regelgeving

Welke regels zijn van toepassing voor huurders?

Huurprijsberekening

Hoe wordt de huurprijs berekend?

Om de  huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin, de grootte en de kwaliteit van de woning.

Vanaf 1 januari 2020 verandert de huurprijsberekening.

De formule blijft:  basishuurprijs – gezinskorting – patrimoniumkorting + energiecorrectie + extra huurlasten = huurprijs

Wat veranderde er vanaf 1 januari 2020?

Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je woning. De Vlaamse Regering wijzigde op 1 januari 2020 de huurprijsberekening. Je leest hier over de veranderingen.

Wat veranderde er op 1 januari 2020?

Er zijn drie elementen die wijzigden:

  1. Voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag
  2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we met een nieuw schattingsmodel
  3. De manier om jouw inkomen vast te leggen wijzigt

Energiecorrectie

Als wij, jouw huisvestingsmaatschappij, extra geld hebben geïnvesteerd om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde.

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.

Sinds 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

Bepalen van het inkomen

Sinds 1 januari 2020 houden we rekening met het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden. Meerderjarige inwonende familieleden tot en met de 3de graad met een ernstige handicap krijgen een vermindering van €11.510,61. Enkel het inkomen van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet mee.

Daarnaast kijken we sinds 1 januari 2020 naar wat je verdiende in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. Dat noemen we het referentie-inkomen. Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar.

Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Wat verandert er niet?

Als jij en jouw gezin meer verdienen dan de inkomensgrenzen, dan betaal je een iets hoger aandeel. Deze solidariteitsbijdrage blijft behouden.

Jouw inkomen bepaalt niet alleen jouw huurprijs. Soms heb je ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning. Dit veranderde niet.

 

 

Gezinssamenstelling

Van de basishuurprijs gaat 19 euro af per kind of persoon ten laste die bij jou gedomicilieerd is. Woon je niet meer samen met je ex-partner, dan halveren we de korting en krijgt ieder de helft. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Wijziging in de huurprijs voor familieleden met een ernstige handicap

Sinds 1 januari 2020 berekenen we jouw huurprijs anders. Woont er familie met een ernstige handicap bij jou? Dan telt zijn/haar inkomen mee en is jouw huurprijs hoger.

Dit verandert nu opnieuw. Hierdoor is jouw huurprijs opnieuw lager. Dit gebeurt op twee manieren.

Wat verandert er?

1. Inkomen van familie met een ernstige handicap

Woont er familie met een ernstige handicap bij jou? Dan telt hun inkomen nu niet meer of maar deels mee.

Het gaat over:

  • jouw ouders, grootouders en overgrootouders
  • jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
  • jouw broers en zussen
  • jouw ooms, tantes, neven en nichten (namelijk kinderen van broers en zussen)

Het referentie-inkomen van deze familieleden is de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

  • Is dit inkomen gelijk aan of lager dan 11.510,61 euro (bedrag 2021)? Dan telt het inkomen niet mee.
  • Is dit inkomen hoger dan 11.510,61 euro (bedrag 2021)? Dat telt alleen het bedrag erboven mee.

2. Dubbele gezinskorting

Je krijgt nu voor deze familieleden ook een dubbele gezinskorting. Dit geldt alleen als je nog geen kinderbijslag kreeg voor hen. Dit is nieuw. Want, je krijgt al een dubbele gezinskorting voor ernstig gehandicapte kinderen voor wie je kinderbijslag ontvangt.

Woningkwaliteit

We vertrekken van de markthuurwaarde. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

Mijn huidig inkomen is gedaald

Als je plots een veel lager inkomen hebt, kan je een aanpassing van jouw huurprijs vragen. Je gezinsinkomen van de laatste drie maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.

Bezorg  ons loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste drie maanden. Bezorg dit voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde.

Je kan dit opsturen per mail, post of je kan hiervoor langskomen tijdens de openingsuren.

Ik kan niet betalen

Heb je problemen om je huur te betalen? Praat erover met ons. Je kan ons bellen, e-mailen of langskomen tijdens een contactmoment of na een afspraak.

Extra huurlasten

Je betaalt je huur en nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,…

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze SHM als eigenaar betaalt. We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing. Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).