Wat zijn de toewijzingsregels?

Welke regels worden gehanteerd om een woning toe te wijzen?

Woningen

We bieden je een gepaste woning aan. Hiervoor kijken we naar de grootte van je gezin (de rationele bezetting) en of je voorrang krijgt. De rationele bezetting en de voorrangsregels zijn wettelijk bepaald.