Ik sta op de wachtlijst

Kom meer informatie en voorwaarden te weten over de wachtlijst

Wachtlijst

Na je inschrijving sta je op verschillende wachtlijsten, naargelang de keuze die je maakte. Je koos zelf een woningtype en waar je wilt wonen. De grootte van je gezin bepaalt het aantal slaapkamers.

Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten.

Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

Opgelet, nieuwe regels van lokale binding in Linter vanaf 01/04/2021!

Het gemeentebestuur van Linter besliste om met ingang van 01/04/2021 de regels van lokale binding aan te passen.

De eerste voorrangsregel van het lokaal toewijzingsreglement, zijnde “de kandidaathuurders die in de laatste 10 jaar voor de toewijzing minstens 5 jaar in de deelgemeente waar de
woningen zijn gelegen, wonen of gewoond hebben, en dit tot dat 30% van de toe te kennen woningen worden bewoond door huurders die aan deze regel voldoen”, wordt geschrapt.

De volgende voorrangsregels uit het lokaal toewijzingsreglement blijven behouden:
1. De kandidaat-huurders die sinds hun geboorte in de gemeente Linter wonen of aan de kandidaat-huurders die tot voor de leeftijd van 18 jaar tot een gezin behoorden dat
minimaal 10 jaar in de gemeente Linter gevestigd was;
2. Vervolgens aan de kandidaat-huurders die de laatste 10 jaar vóór de toewijzing minstens 5 jaar in Linter wonen of gewoond hebben.

Een volledig overzicht van de regels over lokale binding vind je hier.

Opgelet! Nieuwe regels van lokale binding voor Tienen

Het stadsbestuur van de stad Tienen besliste om de regels van lokale binding aan te passen, deze regels zijn van toepassing bij de toewijzing van een woning in Tienen.

Vroeger kreeg de kandidaat die gedurende de laatste 6 jaar, 3 jaar in Tienen gewoond had voorrang. Deze regel werd vervangen. Wie krijgt er nu voorrang?  

 1. de kandidaat die al sinds zijn/haar geboorte in Tienen woont en dan;
 2. de kandidaat die de laatste 10 jaar in Tienen woont.

Deze aanpassing werd eind mei 2020 doorgevoerd, dit kan een grote invloed hebben op je plaats op de wachtlijst.

Een volledig overzicht van de regels over lokale binding vind je hier.

Mijn plaats op de wachtlijst verandert! Hoe kan dit?

Ga je achteruit op de wachtlijst?
Het gebeurt regelmatig dat je achteruit gaat op de wachtlijst.

Hoe dat kan? Enkele voorbeelden:

 • De gemeentes in ons werkgebied hebben ervoor gekozen om de bewoners van de eigen gemeente voorrang te geven. Een kandidaat die vóór je is ingeschreven, maar nog geen voorrang had, krijgt deze voorrang wanneer hij wel lang genoeg in de gemeente woont. Dan maakt deze persoon een sprong voorwaarts op de wachtlijst.
 • Het omgekeerde kan ook: je verliest plaatsen op de wachtlijst als je niet meer lang genoeg in die gemeente woont. (Je kan deze regels raadplegen op onze website onder toewijzingsregels).
 • Bij wijzigingen in jouw gezinssituatie of die van andere kandidaat-huurders kan het zijn dat de lijst verandert.
  Stel je bent kandidaat voor een woning of appartement met 3 of meer slaapkamers. Een kandidaat die vóór je is ingeschreven en die eerst niet in aanmerking kwam voor deze woningen, komt plots wel in aanmerking wanneer zijn gezin groter wordt.
 • Bij grote renovatiewerken kunnen huidige huurders voorrang krijgen.
 • Nieuwe kandidaten kunnen omwille van bepaalde redenen een voorrang krijgen: onder andere wanneer ze onteigend worden of vertrekken uit een onbewoonbare woning.
 • Stel je bent kandidaat voor een appartement met 1 slaapkamer. Een oudere alleenstaande die al huurder is van Cnuz woont in een woning met 4 slaapkamers. Deze huurder wenst te verhuizen naar een kleinere woning. Cnuz moet deze kandidaat voorrang geven en daardoor maakt hij een sprong voorwaarts op de wachtlijst van woningen met 1 slaapkamer.
 • Bovendien zijn er ook enkele woningen voorzien voor specifieke doelgroepen, er zijn woningen speciaal voor ouderen +65jaar en woningen die aangepast zijn voor rolstoelgebruikers.
Hoelang moet ik nog wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen. Dit omdat we vooral afhangen van opzeggingen, we kunnen niet op voorhand voorspellen wanneer er een woning vrij zal komen.
Je kan wel nakijken op welke plaats je op dit moment op de wachtlijst staat.

Wijzigingen altijd doorgeven

Het is heel belangrijk dat je ons laat weten wanneer je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht.

Je verwittigt ons binnen de maand, nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.

Verandert je gezin? Laat het ons binnen de maand weten. Dan passen we je aanvraag aan.

Mijn gezin wordt groter of kleiner

Je krijgt een kindje, er komt iemand bij je wonen of iemand verlaat je gezin? Laat het ons weten. Je komt misschien in aanmerking voor andere woningen, als je gezin groter of kleiner wordt.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Je hebt samen met je partner één inschrijvingsnummer. Je wilt niet langer samen ingeschreven blijven of je wilt niet langer samen kandidaat zijn.

Je hebt twee keuzes:

 • Alleen jij of je partner blijft kandidaat. Dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst.
 • Je wilt allebei kandidaat blijven. Dan kan slechts één persoon – diegene die aangeduid stond als de toekomstige referentiehuurder – het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. De andere persoon krijgt een inschrijvingsnummer gevormd door de datum waarop hij of zij is ingeschreven.

Bijvoorbeeld:
Joris en Sanne zijn een koppel. Sanne is ingeschreven als kandidaat-huurder op 5 augustus 2012. Joris heeft zich later aangesloten bij haar kandidatuur op 15 oktober 2012. Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Sanne was de referentiehuurder dus behoudt het inschrijvingsnummer (20120805x). Joris krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door de datum van zijn inschrijving en het laatste volgnummer van die dag (20121015x).

Actualisatie van de wachtlijst

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2021,2023,2025).

Dat wil zeggen dat we elke kandidaat-huurder vragen of hij/zij nog kandidaat wil blijven voor een woning. We sturen dan een brief. Kandidaat-huurders die niet (tijdig) reageren op deze brief, schrappen we van de wachtlijst.

Hernieuwing van je kandidatuur

In onze brief vragen we je om je kandidatuur te bevestigen. Ook vragen we je om te bewijzen dat je nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde.Het is heel belangrijk dat je op deze brief antwoordt.
Als je binnen de maand niet antwoordt, dan krijg je een herinneringsbrief. Beantwoord je deze brief ook niet binnen de 15 dagen, dan ben je niet meer ingeschreven voor een woning.

Opnieuw inschrijven

Je reageerde niet op onze brieven, maar wilt toch kandidaat blijven? Dan moet je helemaal opnieuw inschrijven. Je komt dan opnieuw helemaal onderaan de wachtlijst.

Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.

Kan ik geschrapt worden?

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties.

 1. Je accepteerde een sociale woning.
 2. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
 3. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
 4. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
 5. Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.
 6. Je reageerde niet (tijdig) op de brieven van de actualisatie.

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief.