Ik wil me inschrijven

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Voorwaarden

Niet iedereen kan een sociale woning of bouwgrond kopen. Je moet voldoen aan de voorwaarden.

Er zijn 3 belangrijke voorwaarden:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je inkomen is niet te hoog en niet te laag
 • Je hebt geen eigendom

Als je voldoet aan deze voorwaarden en je dat bewijst met de juiste documenten, dan kunnen we jou inschrijven in het register van jouw keuze.

Voorwaarde 1: Inschrijvingsregister

Je kan doorlopend inschrijven in onze registers. Ook als er nog geen concrete bouwplannen of gronden zijn in de gemeente van jouw voorkeur, kan je je inschrijven. Je mag in zoveel registers inschrijven als je wilt, ook in die van andere huisvestingsmaatschappijen. Per register betaal je 50 euro, die je nadien bij een aankoop terugkrijgt. Per register waarin jij je inschrijft, krijg je een inschrijvingsbewijs met de vermelding van je inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum. Minstens in de oneven jaren (2019, 2023, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet. Als je niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde, dan schrappen we jouw kandidatuur.

Voorwaarde 2: Jouw gezinssituatie

Je kan inschrijven als alleenstaande, samenwonende of gehuwde. Ben je nog getrouwd, maar zit je in een echtscheidingsprocedure? Dan kan je individueel inschrijven als je bewijst dat je aan het scheiden bent:

 • via een door de deurwaarder betekende dagvaarding
 • via een kopie van een door de griffie afgestempeld verzoekschrift of gerechtsbrief
Voorwaarde 3: inkomen

Als je een sociale woning of bouwgrond wilt kopen, moet je ingeschreven zijn in het register in de gemeente waar je wil wonen

Voorwaarde 4: Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, of volledig in vruchtgebruik hebt. Je kunt ook niet inschrijven als je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent van een vennootschap waarin je een woning of bouwgrond hebt ingebracht. Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.

Uitzonderingen

Heeft je woning een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro, dan zijn in bepaalde situaties uitzonderingen mogelijk.

 • Je woning is overbewoond verklaard (of geadviseerd).
 • Je bent 55 jaar of ouder.
 • Je wilt een woning of bouwgrond kopen in Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout of Vilvoorde.
 • Je woning wordt onteigend. Je kan er dus niet blijven wonen.
 • Je woning is onbewoonbaar verklaard (of geadviseerd).
 • Je woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is.

Er zijn ook nog 2 specifieke uitzonderingen

 • Je bezit samen met jouw echtgeno(o)t(e) een woning of bouwgrond volledig of deels in volle eigendom. Je stelde een vordering tot echtscheiding in.
 • Je bezit een woning of bouwgrond deels in volle eigendom, omdat je de woning of bouwgrond via een erfenis of schenking kreeg.

Informeer je over deze uitzonderingen bij ons op kantoor of lees meer op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).