Termijn bezorgen actualisatieformulier is verstreken!

Alle reactieformulieren moesten op 22/07/2019 bij Cnuz zijn. De dossiers van de kandidaten die niet of te laat reageerden worden geschrapt.

Zodra de actualisatie verwerkt is, zal je ook online je plaats op de wachtlijst terug kunnen raadplegen (normaal gezien eind juli/begin augustus).