Privacy disclaimer

Privacyverklaring

Welkom bij https://www.cnuz.be/, een sociale huisvestingsmaatschappij met een toekomstvisie!

Wij helpen u graag verder op het vlak van sociale huisvesting. Wij behandelen iedereen correct en met respect. De bescherming van uw privacy is hierbij zeer belangrijk voor ons. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw persoonlijke gegevens veilig aan ons kunt toevertrouwen.

Zo gaan wij steeds op een veilige en discrete manier om met persoonsgegevens. Wij namen alle redelijke beschermingsmaatregelen om te vermijden dat bijvoorbeeld derde partijen uw persoonlijke gegevens kunnen raadplegen of uw gegevens verloren kunnen geraken.

Welke persoonsgegevens verwerken we van u en waarom?

CNUZ  verwerkt voornamelijk persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om uw kandidatuur als huurder of koper te behandelen (bijvoorbeeld uw naam, domicilieadres, inschrijvingsformulier, gegevens over uw inkomen, enz.). Wij zijn wettelijk verplicht om deze gegevens op te vragen.  

 Als uw kandidatuur wordt goedgekeurd, hebben wij deze gegevens nodig om uw huurovereenkomst of koopovereenkomst op te stellen. 

 In sommige gevallen verwerken we, na een afweging van uw belangen of rechten, ook bepaalde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld camerabeelden, uw feedback over onze dienstverlening, gegevens over slijtage van de woning, klachten, etc.) 

 Soms vragen we uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens (bv. om een foto waarop u afgebeeld staat te gebruiken, etc.). Weet dat u in zulke gevallen volledig vrij bent om uw toestemming al dan niet te geven. 

 In elk geval worden de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, enkel verwerkt voor specifieke doeleinden (bv. om u te contacteren, om uw plaats op de wachtlijst te bepalen, etc.).  

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zoveel mogelijk bewaard binnen CNUZ, en in elk geval binnen de EU. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verwerkt (bv. om uw kandidaatstelling te behandelen, voor de uitvoering van de huurovereenkomst, etc.). Sommige gegevens moeten we verplicht bijhouden gedurende een specifieke termijn. Daarnaast hebben we voor enkele persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang om deze gedurende een bepaalde termijn bij te houden (bv. in het kader van een rechtsvordering). 

Aan wie geven we uw gegevens door en waarom?

We geven uw persoonsgegevens enkel door aan derden voor zover dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld aan OCMW’s, het Agentschap Wonen-Vlaanderen, sociale verhuurkantoren, etc.). In elk geval worden uw persoonsgegevens steeds op een veilige manier doorgegeven.  

Welke rechten heeft u?

U beschikt over een aantal privacyrechten die u in bepaalde omstandigheden kan uitoefenen.

Zo kan u in bepaalde gevallen een beroep doen op de volgende rechten: 

 1. Recht van inzage; 
 2. Recht op verbetering van persoonsgegevens; 
 3. Recht op vergetelheid; 
 4. Recht op beperking van de verwerking; 
 5. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens; 
 6. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 Indien de voorwaarden voldaan zijn, kan u uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar: info@cnuz.be . 

 Als u van mening bent dat uw rechten niet voldoende worden gerespecteerd, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dit Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). 

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

 • Noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier  jouw identiteit te controleren, jou op basis daarvan toegang te geven tot de toepassingen en jouw sessie te onthouden.
 • Functionele cookies
  Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina’s, taalvoorkeur en Google analytics.
 • Websiteprestatiecookies
  Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.
 • Embedded cookies
  Hier en daar zit op de website embedded content van social media sites als Facebook, You Tube of Mailchimp. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. We hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies.

Lees hier de volledige  Cookie Policy Cnuz.

Volledige Privacy Policy

Lees hier de volledige  Privacy policy website Cnuz.