Verhuurder

Cnuz wil meer zijn dan een goede huisbaas, wij willen ook onze mensen begeleiden en ondersteunen waar nodig !

Hiervoor hebben we maatschappelijke werkers in dienst en doen we ook beroep op de expertise van andere organisaties zoals OCMW,

CAW, APOJO, HESTIA, BEGELEID WONEN enz…

Graag weten we ook wat er leeft onder de bewoners. Hiervoor organiseren we jaarlijks 9 buurtbabbels en één keer per jaar is er de dag van de huurder (samen met RISO en STORZO)

Vanaf 2019 starten we ook een huurdersplatform op.