Verhuurder

Team & Bestuur

Een enthousiast team van medewerkers staat elke dag klaar om ‘correcte service in woonkwaliteit’ te bieden. De beleidsverklaring, missie en visie van Cnuz staan hierbij centraal.

Cnuz is een coöperatieve vennootschap met aandeelhouders en een raad van bestuur.

 

Jaarverslag 2018

Het eerste jaarverslag van Cnuz werd op de Algemene Vergadering van 10 mei 2019 goedgekeurd.  Je kan dit hier nalezen:

Cnuz – Jaarverslag 2018