Wijzigingen 2020

Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen

Als de marktwaarde van mijn woning stijgt, stijgt mijn huurprijs dan ook?

Niet altijd. Als je nu de maximale of minimale huurprijs betaalt, zal je huurprijs wel stijgen.

Moeten alle huurders een energiecorrectie betalen?

Neen, alleen huurders die wonen in een nieuwbouw of een woning die gerenoveerd werd na 2006 of die een nieuw contract afsluiten vanaf 2020. Dit hangt ook af van de EPC waarde van de woning.

Mijn inwonende dochter werkt al enkele jaren. Tot nu toe werd haar inkomen niet meegeteld voor de huurprijsberekening omdat ze jonger is dan 25 jaar. Verandert dat vanaf 2020?

Ja, vanaf 2020 zal haar inkomen meegeteld worden. Ook het inkomen van inwonende ouders wordt volledig meegeteld.

Mijn zoon is ernstig gehandicapt en ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming. Zal deze uitkering ook meetellen voor de nieuwe huurprijsberekening?

Ja, alleen het inkomen van inwonende kinderen die nog kinderbijslaggerechtigd zijn en tijdelijke bijwoners telt niet mee.

Is een herberekening van de huurprijs op basis van het huidige inkomen nog mogelijk?

Ja, bezorg de gegevens van de laatste drie maanden van alle gezinsleden. Als het verschil minstens 20% bedraagt, zal de huurprijs aangepast worden. Bezorg je alles voor 10 januari, dan passen we je huurprijs aan vanaf 1 januari. Bezorg je het pas na 10 januari, dan passen we het aan vanaf de volgende maand.

De huurprijs wordt gebaseerd op het meest recente aanslagbiljet. Als ik een recenter aanslagbiljet bezorg, wordt de huurprijs dan nog aangepast?

Ja, als de gegevens voor 10 januari 2020 bezorgd worden, zal de huurprijs aangepast worden.

Mijn gepensioneerde vader woont bij mij in. Telt zijn inkomen ook mee voor de nieuwe huurprijsberekening?

Ja, alleen het inkomen van inwonende kinderen die nog kinderbijslaggerechtigd zijn en tijdelijke bijwoners telt niet mee.