Wijzigingen 2020

Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen

Als de marktwaarde van mijn woning stijgt, stijgt mijn huurprijs dan ook?

Niet altijd. Als je nu de maximale of minimale huurprijs betaalt, zal je huurprijs wel stijgen.

Moeten alle huurders een energiecorrectie betalen?

Neen, alleen huurders die wonen in een nieuwbouw of een woning die gerenoveerd werd na 2006 of die een nieuw contract afsluiten vanaf 2020. Dit hangt ook af van de EPC waarde van de woning.

Mijn inwonende dochter werkt al enkele jaren. Tot nu toe werd haar inkomen niet meegeteld voor de huurprijsberekening omdat ze jonger is dan 25 jaar. Verandert dat vanaf 2020?

Ja, vanaf 2020 zal haar inkomen meegeteld worden. Ook het inkomen van inwonende ouders wordt volledig meegeteld.

Een familielid (zoon, tante, zus, ...) met een ernstige handicap woont bij mij, telt dat inkomen ook mee?

Sinds 1 januari 2020 berekenden we jouw huurprijs anders. Woont er familie met een ernstige handicap bij jou? Dan telde zijn/haar inkomen mee en was jouw huurprijs hoger.

Dit veranderde opnieuw in april. Hierdoor daalde je huurprijs opnieuw. Dit gebeurt op twee manieren.

Wat verandert er?

  1. Inkomen van familie met een ernstige handicap

Woont er familie met een ernstige handicap bij jou? Dan telt hun inkomen nu niet meer of maar deels mee.

Het gaat over:

  • jouw ouders, grootouders en overgrootouders
  • jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
  • jouw broers en zussen
  • jouw ooms, tantes, neven en nichten (namelijk kinderen van broers en zussen)

Het referentie-inkomen van deze familieleden is de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

  • Is dit inkomen gelijk aan of lager dan 11.148,38 euro? Dan telt het inkomen niet mee.
  • Is dit inkomen hoger dan 11.148,38 euro? Dat telt alleen het bedrag erboven mee.
  1. Dubbele gezinskorting 

Je krijgt nu voor deze familieleden ook een dubbele gezinskorting. Dit geldt alleen als je nog geen kinderbijslag kreeg voor hen. Dit is nieuw. Want, je krijgt al een dubbele gezinskorting voor ernstig gehandicapte kinderen voor wie je kinderbijslag ontvangt.

Is een herberekening van de huurprijs op basis van het huidige inkomen nog mogelijk?

Ja, bezorg de gegevens van de laatste drie maanden van alle gezinsleden. Als het verschil minstens 20% bedraagt, zal de huurprijs aangepast worden. Bezorg je alles voor 10 januari, dan passen we je huurprijs aan vanaf 1 januari. Bezorg je het pas na 10 januari, dan passen we het aan vanaf de volgende maand.

De huurprijs wordt gebaseerd op het meest recente aanslagbiljet. Als ik een recenter aanslagbiljet bezorg, wordt de huurprijs dan nog aangepast?

Ja, als de gegevens voor 10 januari 2020 bezorgd worden, zal de huurprijs aangepast worden.

Mijn gepensioneerde vader woont bij mij in. Telt zijn inkomen ook mee voor de nieuwe huurprijsberekening?

Ja, alleen het inkomen van inwonende kinderen die nog kinderbijslaggerechtigd zijn en tijdelijke bijwoners telt niet mee.